Tìm kiếm Blog này

About•Họ Và Tên: Nguyễn Quốc Trưởng
•NickName: KenjiVN
•Giới Tính: Nam
•Ngày sinh: 28/07/1992
•Quê Nội: Nam Định
•Quê Ngoại: Nam Định
•Nơi ở: Hoàng Mai - Hà Nội
•Dân Tộc: Kinh
•Tôn Giáo: Không
•Phone: 0943363399 - 01649 55 1111
•Trình độ: Đại học
•Sở thích: Music, game, phim, IT,..
•Chuyên môn:  Hướng dẫn viên - tour guide
•Website: QuocTruong.VN - KenjiVN.Net
•Liên hệ: