Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên!

Người có đủ các điều kiện sau đây được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch:

THE HUONG DAN VIEN.jpg


* Tiêu chuẩn cấp thẻ hướng dẫn viên:

1. Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có đủ năng lực hành vi dân sự.

2. Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện.

3. Có bằng cử nhân trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng về hướng dẫn du lịch do cơ sở có thẩm quyền cấp.
 4. Ngoại ngữ bằng C trở lên (Thẻ Quốc Tế)  

Chứng chỉ bồi dưỡng hướng dẫn viên du lịch bao gồm các loại:

+ Khoá đào tạo 2 tháng: cho người có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn viên.

+ Khoá đào tạo 4 tháng: cho người có bằng tốt nghiệp các trường đại học khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn.

+ Khoá đào tạo 6 tháng: cho người có bằng tốt nghiệp các trường đại học khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật.Cơ sở có thẩm quyền đào tạo cấp chứng chỉ bồi dưỡng hướng dẫn du lịch bao gồm:

+ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

+ Trường Đại học Văn hoá

+ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

+ Trường Đại học Thương mại

+ Trường Đại học Mở

+ Trường Đại học Kinh tế TPHCM

+ Trường Cao đẳng Du lịch
II- Hồ sơ cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên:
* Đối với cấp mới:

1. Đơn đề nghị cấp thẻ (phụ lục 13 trong Nghị định số: 27/2001/NĐ-Chính phủ)

2. Sơ yếu lý lịch được chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú hoặc cơ quan nơi đang công tác xác nhận (không quá 6 tháng)

3. Bản sao công chứng các giấy tờ: Văn bằng, chứng chỉ nêu tại điểm 3, 4 thuộc mục I trên.

4. Giấy khám sức khoẻ (không quá 6 tháng)

5. 02 ảnh (3x4), chụp không quá 6 tháng
6. Giấy phô tô chứng minh thư
*** Hồ sơ trên lại Sở Du Lịch TPHCM mua 1 bộ 5.000đ (Đối diên trường đại học Kinh Tế - Q3) 

* Đối với đổi thẻ:

1. Đơn đề nghị đổi thẻ (phụ lục 13 trong Nghị định số: 27/2001/ NĐ-CP)

2. Sơ yếu lý lịch được chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú hoặc cơ quan nơi đang công tác xác nhận (không quá 6 tháng)

3. Thẻ cũ đến hạn

4. Giấy khám sức khoẻ (không quá 6 tháng)

5. 02 ảnh (3x4), chụp không quá 6 tháng

6. Giấy phô tô chứng minh thư


III- Thủ tục:

1. Người có đủ tiêu chuẩn cấp thẻ hướng dẫn viên nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có thẩm quyền.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có trách nhiệm xem xét cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; trường hợp từ chối cấp thẻ, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có thẩm quyền phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do đến người xin cấp thẻ.


IV- Lệ phí cấp thẻ:
Lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch: 400.000 đồng /thẻ. (Thẻ có thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp)